خبر خوب| خداحافظی با آلودگی هوا با درخت مصنوعی برقی/ ماجرای قلک‌هایی که کولاک کردند

این روزها، اردیبهشت بر ما می‌گذرد و ما در بهار و بهشتی به نام ایران زندگی را از سر می‌گذرانیم، بله درست شنیدید، بهشت! بهشتی که در آن دانشمندان و محققان دست از تلاش و پیشرفت برنمی‌دارند، آنجا که بی نقص نیست اما خوبی‌ و خیر در آن به هر چیزی غالب است و در این وانفسا چه اهمیت دارد غول‌های رسانه‌ای سراپا نقص نشانمان دهند، ما دلمان به چون شمایی گرم است که هم مخاطب خبرخوبید و هم خود خبر خوب!

خبر خوب| خداحافظی با آلودگی هوا با درخت مصنوعی برقی/ ماجرای قلک‌هایی که کولاک کردند

گروه خبر خوب: این روزها، اردیبهشت بر ما می‌گذرد و ما در بهار و بهشتی به نام ایران زندگی را از سر می‌گذرانیم، بله درست شنیدید، بهشت! بهشتی که در آن دانشمندان و محققان دست از تلاش و پیشرفت برنمی‌دارند، آنجا که بچه‌ها ذریه‌های پاکی هستند که محبت می‌کارند و عشق درو می‌کنند، آنجا که بی نقص نیست اما خوبی‌ و خیر در آن به هر چیزی غالب است و در این وانفسا چه اهمیت دارد غول‌های رسانه‌ای سراپا نقص نشان مان دهند، ما دل مان به چون شمایی گرم است که هم مخاطب خبرخوب خوانید و هم خود خبرخوب. حال، این شما و این گزیده‌ای از خبرهای خوب سرزمین‌مان:

نوشته ایجاد شد 583

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا