پرسش‌های بی‌جواب!

ایران اسلامی به مدد الهی مسیر انبیاء الهی به‌ویژه پیامبر اعظم (ص) را در همه حوزه‌ها به‌ویژه حقوق زنان با قدرت پی می‌گیرد نگاه نخبگانی جهان اسلام و جهان غیراسلام که زیر سلطه فکری غرب نیست، به احکام و مبانی تئوریک الهی حقوق زنان است.

چرخ کشورهای اتحادیه سمیاک در دست ایران

مشاور رئیس جمهور کشور کامرون گفت: با راه اندازی خط تولید تراکتور ایرانی در کامرون نه تنها توسعه بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی 29 میلیون جمعیت کامرون اتفاق می افتد بلکه شاهد تاثیرات آن در بیش از 10 کشور منطقه غرب و مرکز آفریقا خواهیم بود.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا